Szalkai József Lepkészeti egyesület


Köszöntjük honlapunkon!

„A lepidopterológus kényelmetlenül fészkelődött a fatörzsön, s érezte, hogy láthatatlan kezével a sors ebben a pillanatban terhet rak a vállára. – Én lepkész vagyok kisasszony, - mondta kényszeredetten – ez a hivatásom és ezért vagyok itt, amint látja, a lepkefogóval. Vannak bizonyos lepkék, amelyeket csak bizonyos helyen, bizonyos időben és bizonyos évszakban lehet fogni. Egyébként rengeteg fajtájuk van. Linné még csak hétszáznyolcvan lepkefajról tudott, de Fabricius már a nappaliaknak hétszázkilencvennyolc fajtáját írta le. Berg, Keferstein és Maasen rendszere pedig felöleli a világ egész lepkehadát. Szerintük nyolcezerhétszáznegyven nappali lepkefaj van a világon és ezek közül hatezerhatszáznegyvenet ismerünk. Az összes lepkefajok száma meghaladja a százhúszezret. De ez itt sok tekintetben túlhaladott álláspont már. Bátran állíthatjuk, hogy kétszázezer fajta lepke él a világon. Ezeket számontartani és megismerni, ehhez kevés is az emberi élet…”
Rab Gusztáv – Éji lepke (1944)

Kedves Látogató!

Ez a honlap a Szalkay József Magyar Lepkészeti Egyesület gondozásában azért jött létre, hogy segítséget nyújtson a hazai fajok határozásához mind a lepkéket szerető, e rovarok iránt általában véve érdeklődő természetbarátoknak, mind a lepkék kutatásával foglalkozó, elhivatott „amatőröknek”, mind pedig az e tevékenységet hivatásszerűen végző szakembereknek.

 

A Szalkay József Magyar Lepkészeti Egyesület elsődleges célja a természet, s különösen a lepkék, illetve azok élőhelyeinek fenntartásához kapcsolódó tevékenységek ellátása, valamint a fajok sokféleségének megőrzését szolgáló természetvédelmi intézkedések érvényre juttatásának elősegítése. Az Egyesület e célok elérése érdekében:

- Aktív részvételre törekszik az országos és területi természetvédelmi programok kidolgozásában, valamint azok végrehajtásában.

- Önálló egyesületi kutatási programokat szervez és bonyolít le, továbbá javaslatot tesz a természetvédelem egyes – elsősorban állami - intézményeinek országos kutatási programok megvalósítására.

- A természet szeretetére, a természeti értékek megőrzésére irányuló szemléletformálást végez, valamint elősegíti a fiatal generáció környezettudatos nevelését az élővilág sokszínűségének fenntartása iránti felelősség hangsúlyozásával.

- A lepkék és élőhelyeik fennmaradását, illetve védelmét szolgáló tudományos eredményeket publikál, kiadványokat szerkeszt és jelentet meg.

- Lepkefajok monitorozására, továbbá egyes élőhelyek lepkefaunájának felmérésére irányuló kutatásokat végez.

- A lepkékkel összefüggésben széles körű tudományos és természetvédelmi ismeretterjesztő tevékenységet folytat.

- Együttműködik más hazai társadalmi, valamint természetvédelmi szervezetekkel, továbbá a tudomány képviselőivel.

- Együttműködik nemzetközi szervezetekkel, valamint kapcsolatokat épít és ápol külföldi szakemberekkel.

A honlap a hazai ún. nagylepkék (macrolepidoptera) bemutatását célozza, a molylepkék (microlepidoptera) azonban nem képezik részét az adatbázisnak. A „Lepkék” menüpont alatt a képernyő bal oldalán található az a kezelőfelület, amellyel a Magyarországon előforduló nagylepkék megtekinthetővé válnak, ide értve mind a nappali lepkéket (diurna), mind pedig az éjjeli lepkéket (heterocera). Itt valamennyi faj esetében lehetőség nyílik a különböző szempontok szerint történő rendezésre, amellyel a program kezelését szeretnénk megkönnyíteni és gyorsítani.

Az egyes lepkefajok megismerését a képernyő jobb oldalán látható adatlap szolgálja, amely részletes leírás mellett az alapadatokat - így például a repülési időt, a méretet, a tápnövényt és a természetvédelmi státuszt - tartalmazza. A határozást elsősorban az adatlapra feltöltött képek segítik, melyek között igyekszünk számos természetfotót, valamint preparátumokról készült fényképeket elhelyezni, annak érdekében, hogy a fajok minél könnyebben és minél biztosabban azonosíthatók legyenek, különös tekintettel arra, hogy a természetfotókon sok esetben nem annyira nyilvánvalóak a határozóbélyegek, mint a preparált példányokról készült felvételeken (de esetenként ez természetesen fordítva is igaz).

A videók a lepkéket vagy lárváikat mozgóképen, általában természetes környezetükben mutatják be. Az adatlap e részét ugyancsak fontosnak és hasznosnak ítéljük, különösen azért, mert manapság már a legtöbb fényképezőgéppel is lehet jó minőségű videó-felvételeket készíteni. Technikai okok miatt valamennyi saját videónkat a Youtube videó-megosztó weblapra töltjük föl, és onnan ágyazzuk be ezeket az adatlapokra. Fontos megjegyezni, természetesen nem mindegyik videó saját készítésű, törekszünk arra, hogy a könnyebb elérhetőség érdekében itt gyűjtsük össze a világhálón található egyéb videófelvételeket is.

Honlapunk folyamatos fejlesztés alatt áll, és időről-időre frissítjük. Az optimális működés elérése érdekében javasoljuk a Firefox böngésző használatát! Örömmel veszünk bármilyen ötletet, javaslatot vagy kérdést, akár egyesületünkkel összefüggésben, akár hazánk lepkevilágával, illetve konkrétan az adatlapokon szereplő egyes fajokkal kapcsolatban. Ezen kívül természetesen szívesen segítünk bármely faj meghatározásában is. Kérdéseiket, véleményüket a sum.szabolcs@gmail.com e-mail címen fogadjuk.

 

Kellemes lepkészést, eredményes böngészést kíván a Szalkay József Magyar Lepkészeti Egyesület!